bip.gov.pl
Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja o podmiocie

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Chełm. ChBP została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chełm pod poz. 3. Osobami upoważnionymi do dokonywania czynności prawnych są: Dyrektor Robert Chełmicki oraz Główny Księgowy Renata Kalisz.

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie pełni funkcję biblioteki powiatowej na mocy Porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych zawartego w dniu 7 lutego 2003 r. pomiędzy Powiatem Chełmskim a Miastem Chełm. W ramach zawartej umowy Biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami publicznymi i ich filiami zlokalizowanymi na terenie powiatu chełmskiego. Opublikował: Aneta Malec
Publikacja dnia: 13.12.2014
Podpisał: Anna Pietuch
Dokument z dnia: 13.12.2014
Dokument oglądany razy: 2 468