bip.gov.pl
Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti

UWAGA: TO JEST WERSJA ARCHIWALNA STRONY!
AKTUALNA STRONA POD ADRESEM:

https://chbp.bip.gov.pl/

RSS
A A A K
SmodBIP

Załatwianie spraw

  1. Zasady korzystania ze zbiorów w poszczególnych agendach ChBP określają regulaminy, dostępne w BIP.

  2. Skargi i wnioski, dotyczące udostępniania zbiorów, przyjmują kierownik Działu Udostępniania (ul. Partyzantów 40, pok. 104, tel. 82 564-26-13) i kierownik Filii (ul. Partyzantów 40, pok. 210, tel. 82 564-24-36).

  3. Dyrektor ChBP, w sprawie skarg i wniosków, przyjmuje w każdy wtorek w godz. 10-13 (ul. Partyzantów 40, pok. 108). Jeśli wtorek jest dniem wolnym od pracy interesanci będą przyjmowani w następny dzień pracy.

  4. Korespondencja, wpływające do Biblioteki, jest załatwiana przez poszczególne komórki organizacyjne w miarę niezwłocznie od daty wpływu.

  5. Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP lub na stronie www.chbp.chelm.pl, zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej można uzyskać na pisemny wniosek złożony w sekretariacie ChBP (ul. Partyzantów 40, pok. 108)  lub przesłany na adres 22-100 Chełm, ul. Partyzantów 40. Opublikował: Aneta Malec
Publikacja dnia: 13.12.2014
Podpisał: Anna Pietuch
Dokument z dnia: 13.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 682