bip.gov.pl
Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti

UWAGA: TO JEST WERSJA ARCHIWALNA STRONY!
AKTUALNA STRONA POD ADRESEM:

https://chbp.bip.gov.pl/

RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek ChBP

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti jest właścicielem budynku przy
ul. Partyzantów 40 o powierzchni 4966 m kw.

ChBP posiada 6 okolicznych działek (wieczyste użytkowanie na 99 lat):

  • nr 107/3 o powierzchni 7677 m kw.,
  • nr 107/4 o powierzchni 5320 m kw.,
  • nr 107/5 o powierzchni 1312 m kw.,
  • nr 163 o powierzchni 1398 m kw.,
  • nr 164 o powierzchni 1359 m kw.,
  • nr 165 o powierzchni 968 m kw.

ChBP jest właścicielem pomieszczeń o powierzchni 392 m kw.. na parterze budynku przy ul Zachodniej 31, będących siedzibą Filii nr 2.

Użytkowanie lokalu na parterze budynku przy ul. 11 Listopada 4, będącego siedzibą Filii nr 3,
o powierzchni 180,49 m kw. odbywa się na podstawie umowy użyczenia, zawartej z Urzędem Miasta Chełm.

Użytkowanie lokalu na parterze budynku przy ul. Nadrzecznej 5, będącego siedzibą Filii nr 1,
o powierzchni 137 m kw. odbywa się na podstawie umowy najmu, zawartej z osoba fizyczną.

Wartość zbiorów bibliotecznych - 2 529 598,15 zł (stan na 31. 12. 2013 r.)

Wartość środków trwałych - 1 150 279,59 zł (stan na 31. 12. 2013 r.)

Wartość pozostałych środków trwałych - 612 413,11 zł (stan na 31. 12. 2013 r.)

Wartości niematerialne i prawne - 91 615,89 zł (stan na 31. 12. 2013 r.) Opublikował: Anna Pietuch
Publikacja dnia: 06.02.2015
Podpisał: Anna Pietuch
Dokument z dnia: 13.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 492