bip.gov.pl
Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti

UWAGA: TO JEST WERSJA ARCHIWALNA STRONY!
AKTUALNA STRONA POD ADRESEM:

https://chbp.bip.gov.pl/

RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr zbiorów danych osobowych

Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 2135) w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie prowadzony jest jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych.

Rejestr w formie drukowanej jest dostępny do wglądu w sekretariacie ChBP w siedzibie Biblioteki przy ul. Partyzantów 40, pokój nr 108, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Rejestry i ewidencje biblioteczne, prowadzone w ChBP:

 • inwentarz główny księgozbioru i rejestr ubytków,
 • inwentarz i rejestr ubytków czasopism oprawnych,
 • inwentarz prasy konspiracyjnej,
 • inwentarz i rejestr ubytków księgozbioru Filii nr 1,
 • inwentarz i rejestr ubytków księgozbioru Filii nr 2,
 • inwentarz i rejestr ubytków księgozbioru Filii nr 3,
 • inwentarz i rejestr ubytków kaset magnetofonowych,
 • inwentarz i rejestr ubytków płyt CD,
 • inwentarz i rejestr ubytków płyt analogowych,
 • inwentarz i rejestr ubytków przeźroczy,
 • inwentarz i rejestr ubytków książki mówionej,
 • inwentarz fotografii,
 • inwentarz rękopisów,
 • inwentarz multimediów,
 • inwentarz prac magisterskich,
 • inwentarz pocztówek,
 • inwentarz i rejestr ubytków ekslibrisów,
 • inwentarz mikrofilmów,
 • inwentarz map,
 • inwentarz monet,
 • inwentarz gier,
 • inwentarz filmów,
 • rejestr sumaryczny wpływów (nabytków).

Rejestry i ewidencje księgowe i administracyjne, prowadzone w ChBP:

 • ewidencja pozostałych środków trwałych,
 • ewidencja środków trwałych,
 • księga druków ścisłego zarachowania,
 • ewidencja nabycia towarów i usług VAT,
 • ewidencja sprzedaży VAT,
 • rejestr zamówień publicznych,
 • rejestr wydanych pieczątek. 

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe ChBP mieści się w budynku przy ul. Partyzantów 40. Są w nim przechowywane dokumenty począwszy od lat 50. XX w. do chwili obecnej, zgodnie z przepisami określającymi termin przechowywania akt. W archiwum przechowuje się dokumenty księgowe, administracyjne i dotyczące działalności merytorycznej i gromadzenia zasobu bibliotecznego. Archiwalia mogą być udostępniane na pisemną prośbę osoby zainteresowanej po uprzednim wypełnieniu Karty udostępnienia akt.

Kontakt: Róża Kasjan – pok. 107, tel. 825 645 631Opublikował: Aneta Malec
Publikacja dnia: 02.01.2017
Podpisał: Anna Pietuch
Dokument z dnia: 02.01.2017
Dokument oglądany razy: 1 446